joi, 2 august 2007

Apariţie de carte

De curând am publicat - la Editura EduSoft din Bacău - o nouă carte (a şasea), având titlul "Dezvoltarea aplicaţiilor Web folosind PHP şi AJAX".

Mi-am propus ca, prin intermediul cărţii, să îndrum cititorii în realizarea aplicaţiilor Web moderne, bazate pe tehnica AJAX, utilizând PHP ca limbaj de programare pentru server.

Prima parte a lucrării - Tehnologii utilizate în AJAX - este dedicată prezentării unor tehnologii pe care se bazeaza tehnica AJAX: DOM (Document Object Model), XML (Extensible Markup Language), JSON (JavaScript Object Notation) şi obiectul JavaScript XMLHttpRequest.

În partea a doua - Serverul de aplicaţii PHP - este realizată o introducere în PHP 5 (tipuri de date, variabile, constante, instrucţiuni de control şi funcţii) şi sunt analizate implementarea în acest limbaj a metodei programării orientate pe obiecte, precum şi unele API-uri utilizate în scopul accesării şi procesării datelor stocate în baze de date MySQL şi fişiere (de exemplu, XML).

Partea a III-a a lucrării - Şabloane de interacţiune Web bazate pe AJAX - este dedicată prezentării unor modalitati de interacţiune bazate pe AJAX (e.g., sugestie şi autocompletare, drag-and-drop), precum şi unor aplicaţii care le folosesc. Pentru crearea acestora au fost utilizate diverse instrumente (e.g., Prototype, script.aculo.us), precum şi limbajul PHP.

Partea a IV-a a lucrării include două anexe. În prima dintre acestea (Anexa A, Instalarea şi configurarea programelor), cititorul este îndrumat pentru a-şi pregăti mediul de lucru, în vederea execuţiei exemplelor prezentate în lucrare. În Anexa B (Introducere în XSLT), este oferită cititorilor o prezentare detaliată a limbajului XSLT (XSL Transformations), utilizat în părţile a II-a şi - mai ales - a III-a ale lucrării.

Cartea se adresează în primul rând cititorilor familiarizaţi cu unele tehnologii Web pentru client, aşa cum sunt limbajul JavaScript şi CSS (Cascading Style Sheets). Totuşi, chiar şi în situaţia în care cititorii nu stăpânesc tehnologiile amintite, ele pot fi uşor asimilate, ceea ce înseamnă ca şi aceştia pot utiliza cartea. În bibliografia lucrării sunt incluse un număr însemnat de referinţe către diverse resurse, ceea ce va facilita demersul cititorilor pentru asimilarea corectă a informaţiilor prezentate.

Chiar şi unii dintre dezvoltatorii de aplicaţii tradiţionale vor găsi interesantă această carte, deoarece pot urmări modalităţi de creare a aplicaţiilor Web având interfeţe cu utilizatorul similare celor ale aplicaţiilor desktop. Prezenta carte poate fi utilă atât elevilor de liceu pasionaţi de domeniul programării Web, cât şi profesorilor din învăţământul preuniversitar, studenţilor şi masteranzilor facultăţilor cu profil informatic sau înrudit cu acesta (e.g., economic, matematic), dezvoltatorilor Web, precum şi autodidacţilor.

În acord cu tendintele de modernizare a învaţământului preuniversitar românesc, manifestate şi prin parcurgerea unor discipline opţionale (incluse în aşa-numitul CES - Curriculum Elaborat în Şcoală, parte a CDS - Curriculum la Decizia Şcolii), cartea poate fi utilizată ca instrument de lucru, în cadrul unui curs de programare Web la nivel de liceu. Acesta va avea drept obiective însuşirea conceptelor de bază folosite în tehnica AJAX precum şi a unor sabloane de interacţiune Web care o utilizează, dar şi a unor noţiuni de nivel mediu şi avansat referitoare la limbajul PHP. De asemenea, elevii vor putea dobândi în cadrul cursului - folosind aplicaţiile şi exemplele prezentate, precum şi analizele detaliate oferite - competenţele specifice utilizate în scopul dezvoltării aplicaţiilor Web moderne.