marți, 28 decembrie 2010

LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică

A fost publicată la Editura Albastră din Cluj-Napoca lucrarea mea LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică. Cartea include (în partea I-a, Prezentarea mediului LabVIEW) o analiză detaliată a mediului de programare grafică LabVIEW şi (în partea a II-a, Lucrări de laborator virtual pentru fizică) exemple de utilizare a acestuia în scopul simulării fenomenelor şi lucrărilor de laborator pentru disciplina fizică.
Lucrarea se adresează profesorilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar, precum şi cadrelor didactice şi studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic, în special celor care predau sau studiază ştiinţele exacte (e.g., fizică, matematică, chimie) sau inginereşti (e.g., calculatoare, automatică, electronică, electrotehnică, telecomunicaţii, mecatronică, robotică).
Cartea poate fi procurată din librării, inclusiv din cele virtuale.
Date tehnice:
  • format: A5;
  • nr. pagini: 282;
  • preţ: 40 lei;
  • ISBN: 978-973-650-244-6.
Cartea are ca referenţi cadre didactice universitare cunoscute:
  • Prof. Univ. Dr. Florian Mircea Boian, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică, Catedra de Sisteme Informatice;
  • Conf. Univ. Dr. Nicolae Creţu, Universitatea "Transilvania" Braşov, Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Catedra de Fizică.

Simulări Java cu aplicaţii în fizică


A fost publicată la editura InfoData din Cluj-Napoca lucrarea mea Simulări Java cu aplicaţii în fizică. Lucrarea este destinată în special actorilor educaţionali din învăţământul preuniversitar, în această categorie fiind incluşi atât profesorii cât şi elevii care doresc să creeze propriile simulări în scopul predării/învăţării. Vizaţi sunt în primul rând profesorii/elevii care predau/învaţă matematica, ştiinţele naturii şi disciplinele inginereşti. Sunt oferite exemple de simulări ale unor fenomene fizice. 
 
De asemenea, lucrarea poate fi consultată şi de cadrele universitare şi de studenţii facultăţilor în care se predau ştiinţele naturii şi disciplinele inginereşti, care înţeleg că studiul şi înţelegerea unor fenomene presupune adesea şi simularea acestora pe calculator.

Autorul insistă asupra faptului că această lucrare nu este destinată numai celor care folosesc un limbaj de programare, ci tuturor cadrelor didactice şi elevilor/studenţilor care – având sau nu cunoştinţe de programare – doresc să-şi dezvolte instrumente proprii utilizate pentru predarea/învăţarea unor concepte ştiinţifice cu ajutorul calculatorului.
Cartea poate fi procurată de aici


Cartea are ca referenţi cadre didactice universitare cunoscute:
  • Conf. Univ. Dr. Bogdan Pătruţ, Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău,  Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Matematică şi Informatică;
  • Conf. Univ. Dr. ing. fiz. Nicolae Ţigău, Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu.

vineri, 10 decembrie 2010

Fizica imposibilului

Acesta este titlul cărţii lui Michio Kaku (publicată de editura Trei) în 2010 şi - totodată - al unei emisiuni de televiziune difuzată în premieră astăzi 10 decembrie de către Discovery Science. Mai multe, aici.