marți, 28 decembrie 2010

LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică

A fost publicată la Editura Albastră din Cluj-Napoca lucrarea mea LabVIEW. Simulări interactive cu aplicaţii în fizică. Cartea include (în partea I-a, Prezentarea mediului LabVIEW) o analiză detaliată a mediului de programare grafică LabVIEW şi (în partea a II-a, Lucrări de laborator virtual pentru fizică) exemple de utilizare a acestuia în scopul simulării fenomenelor şi lucrărilor de laborator pentru disciplina fizică.
Lucrarea se adresează profesorilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar, precum şi cadrelor didactice şi studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic, în special celor care predau sau studiază ştiinţele exacte (e.g., fizică, matematică, chimie) sau inginereşti (e.g., calculatoare, automatică, electronică, electrotehnică, telecomunicaţii, mecatronică, robotică).
Cartea poate fi procurată din librării, inclusiv din cele virtuale.
Date tehnice:
  • format: A5;
  • nr. pagini: 282;
  • preţ: 40 lei;
  • ISBN: 978-973-650-244-6.
Cartea are ca referenţi cadre didactice universitare cunoscute:
  • Prof. Univ. Dr. Florian Mircea Boian, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică, Catedra de Sisteme Informatice;
  • Conf. Univ. Dr. Nicolae Creţu, Universitatea "Transilvania" Braşov, Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Catedra de Fizică.