miercuri, 8 februarie 2012

Manualul tău de PHP

La editura Albastră din Cluj-Napoca (membră a grupului de firme MicroInformatica) mi-a fost publicată lucrarea "Manualul tău de PHP". Scopul avut în vedere la scrierea cărtii a fost acela de a îndruma cititorii în activitatea de dezvoltare a aplicaţiilor Web moderne, utilizând PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) ca limbaj de programare pentru server şi MySQL ca sistem de gestiune a bazelor de date, precum şi tehnici care determină creşterea securităţii, dar şi a interactivităţii acestora. Cartea poate fi utilizată atât de către cititorii care nu au cunoştinte de programare Web, cât şi de cei care au cunoştinte medii, începând cu elevii de liceu şi ajungând la studenţi, dar şi de către autodidacţi. (385 pagini) ISBN 978-973-750-282-8